Bewonersbegeleiding

Renovatie

Renovatie kan veel impact hebben op bewoners. Daarom is goed communiceren belangrijk. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk voor betrokkenen vaak best een uitdaging. 

Wij zijn in te zetten bij alle stappen die horen bij renovatie. Je kunt dan denken aan zaken als het maken van een brochure, het voeren van de gesprekken met de bewoners, het organiseren van een bewonersavond, een draagvlakmeting of de bewonersbegeleiding tijdens een project.  

Aardbevingsgebied

Er wordt hard werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dit treft vele bewoners want ruim 25.000 bewoners hebben hier mee te maken. Hun beleving van het traject wat zij doorlopen staat en valt met hoe hun versterkingsopgave technisch vorm gegeven wordt maar minstens net zo uit een goede communicatie. Vanwege vaak eerder opgebouwde ontevredenheid is het belang van goede communicatie en begeleiding hier misschien nog wel extra hard nodig. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van bewoners, ook in het aardbevingsgebied. We kennen de gevoeligheid en de spanningen die er soms zijn tussen de verschillende belangen. We zetten ons er voor in om de bewoner echt centraal te stellen en op een manier te communiceren dat je uit de weerstand komt als die er is en voorkomt wanneer we tijdig worden ingezet. We zijn in te zetten voor communicatie, individuele bewonersbegeleiding maar ook op projectleiding en het aansturen van een team bewonersbegeleiders.

Sloop

Aan het besluit om woningen te slopen gaat intern bij een woningcorporatie vaak al een lang traject vooraf. Soms weten bewoners dat hun woning in onderzoek is maar vaak ook niet. Hoe het voortraject er ook uit ziet, het communiceren van een sloopbesluit naar bewoners toe wordt vaak als complex ervaren.

Het leiden van bewonersbijeenkomsten en bewoners informeren over het genomen besluit is ons eigen. We adviseren graag, maar kunnen ook geheel ontzorgen door naast de presentatie van bijeenkomsten ook de huisbezoeken en bewonersbegeleiding te verzorgen. 

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw verzorgen wij startbijeenkomsten. Bewoners zijn vaak al goed meegenomen in het voortraject. De eerste steen, de oplevering en de uitleg over de installaties. Toch stopt het  communicatietraject vaak na oplevering. Zonde, want een goede start is juist zo waardevol!

Tijdens een startbijeenkomst maken de bewoners in een ongedwongen sfeer alvast kennis met elkaar, maken we afspraken over hoe samen te wonen in het nieuwe complex en geven we uitleg over de nieuwe woning. Die uitleg gaat naast de techniek over leefbaarheid, de huurbetaling en hoe om te gaan met klachten.