Voor wie

Aannemers

Als aannemer is je expertise met name bouwen en verbouwen. Daar ben je goed in en focus je je graag op! Steeds vaker kijken opdrachtgevers naar hoe je omgaat en communiceert met bewoners en wordt een aannemer gevraagd om de bewonerscommunicatie volledig over te nemen.

Bij een renovatie wordt er soms veel van bewoners gevraagd. Vaak beoordelen bewoners een project op hoe er met hen is omgegaan tijdens de werkzaamheden. Heldere communicatie over onder andere de werkzaamheden en de planning is dus ontzettend belangrijk.

Wij kunnen je hierbij helpen op verschillende manieren: van het verzorgen van de communicatie in de voorbereiding tot en met de evaluatie van een project met de bewoners.

Woningcorporaties

Als woningcorporatie heb je de hele dag te maken met bewoners. Alles wat je doet staat in het teken van de huurders. Bewoners zijn betrokken bij renovatieprojecten, sloop/nieuwbouw, de ontwikkeling van beleid en leefbaarheidsprojecten.

Beide hebben we bij woningcorporaties gewerkt en dus we zijn snel inzetbaar op al deze gebieden. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen advies geven, een project uit handen nemen of bijvoorbeeld een bewonersbijeenkomst organiseren die een goede voorbereidingstijd en aandacht vraagt.

Overheden en projectontwikkelaars

Bewoners betrekken bij plannen is wat wij dagelijks doen en voor je kunnen verzorgen. Hierbij kun je denken aan het betrekken van bewoners bij  wijkvernieuwing, het organiseren van een klankbordgroep of een bijdrage leveren aan het communiceren met bewoners in het aardbevingsgebied. Ook kunnen wij uitvoering geven aan het hoofdstuk participatie met bewoners zoals deze genoemd staat in de Omgevingswet.