Participatie

Participatie wordt steeds belangrijker. Bewoners betrekken bij je plan of project blijkt vaak heel waardevol. Bewoners zijn tenslotte (vaak) de eindgebruiker en kunnen je daardoor goede feedback geven. Door het gesprek aan te gaan kom je vaak tot een beter plan, meer draagvlak en/of tot meer begrip. Wij hebben ruime ervaring met het betrekken van bewoners. Van klankbordgroepen, éénmalige overleggen tot wijkgerichte acties. Fysiek en online. Door deze ervaring kunnen we je helpen goed in te schatten welke inzet het beste werkt voor jouw plan en wat aansluit bij de doelgroep die je wilt betrekken.