Regelmatig worden aannemers gevraagd om zich in te schrijven voor een opdracht in groot onderhoud en renovatie bij een woningcorporatie. Naast het verstrekken van informatie over planning, kosten en materiaalgebruik, wordt er ook steeds vaker gevraagd naar hoe zij om zullen gaan met bewoners. Hoe zorg je er als aannemer nu voor dat het onderwerp bewonerscommunicatie een goede plek krijgt in je verhaal richting de potentiële opdrachtgever? In deze blog drie tips om de opdracht te scoren.

1. Vertel waarom jij denkt dat de bewonerscommunicatie van belang is in het traject

Elke woningcorporatie heeft zijn eigen missie, visie en waarden waar zij volgens werken. Het loont om de website van de organisatie eens goed te bekijken en een indruk te krijgen van wat zij uit willen stralen richting hun bewoners. Lees bijvoorbeeld ook eens de informatie door op de site voor hun huurders. Hoe spreken zij huurders aan? Wat voor informatie delen ze? Verbind deze informatie met de waarden van je eigen organisatie. Hoe staan jullie zelf tegenover bewoners? Vanaf waar betrek je ze het liefst en op welke manier informeer je ze? Door dit op deze manier te doen heb je de kans dat je sneller dezelfde taal spreekt als de woningcorporatie en dat je het belang van goede bewonerscommunicatie goed kunt verwoorden. 

2: Denk na over de impact van de werkzaamheden voor de bewoner

Wat voor jullie een simpele klus lijkt die jullie dagelijks uitvoeren, ziet een bewoner jullie hopelijk maar eens in de 10 of 15 jaar in en rondom hun woning. Bewoners zitten over het algemeen niet te wachten op alles wat jullie willen gaan doen aan werkzaamheden, laat staan dat ze staan te juichen voor de overlast die het met zich meebrengt. Kunnen de bewoners dankzij de werkzaamheden nog makkelijk in en uit hun woning komen? Heb je hun medewerking nodig om de werkzaamheden zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen? Besef je de impact van de werkzaamheden goed en laat zien richting de woningcorporatie dat je hier niet alleen oog voor hebt, maar je hier ook de aandacht aan geeft die passend is.

3: Vergaar kennis over je doelgroep

Voor welke bewoners ga je eigenlijk aan het werk? Heb je te maken met jongeren, gezinnen, alleenstaanden, 55-plussers? Is er in de afgelopen tijd al iets aan onderhoud uitgevoerd? Zijn de bewoners erg betrokken bij hun woonomgeving of maakt het ze allemaal weinig uit? Dit zijn onder andere vragen die je goed zou kunnen stellen aan de corporatie om meer informatie te verzamelen over je doelgroep. Vervolgens kun je je communicatiemiddelen en de frequentie van de communicatie daarop aanpassen.

Kortom: verplaats je in de bewoners! Als je zelf ergens zou wonen en je zou horen wat er allemaal stond te gebeuren, welke informatie zou je dan op welk moment graag ontvangen? Door op deze manier te gaan denken geef je waarde aan goede bewonerscommunicatie en stromen die klussen straks binnen!